Alle blogs

Gemeente Venlo is toekomstproof met SEP

8 juni 2022 Klantervaring
Gemeente Venlo klantervaring SEP

Huub Vanhommerig is opleidingscoördinator bij de gemeente Venlo. In 2018 ging hij op zoek naar moderne vormen van leren. “We wilden niet alleen maar leuke dingen, maar vooral gemeentespecifieke trainingen. Die vonden we bij SEP.” Inmiddels gebruikt Venlo SEPflix (het e-learningpakket voor élke ambtenaar) plus de domeinspecifieke pakketten Burgerzaken en Sociaal Domein

Huub: “De gemeentesecretaris vroeg me om een deel van het opleidingsbudget te gebruiken voor de hele organisatie. We hebben te maken met zoveel veranderingen, intern en vanuit de omgeving. Medewerkers moeten daarin mee. Het aanbod moet daarop aansluiten, met gecertificeerde en gemeentespecifieke trainingen.”

Ik vind dat SEP dat biedt. Dat krijg je terug van medewerkers.” 

“We hebben alle grote aanbieders van e-learning gesproken en besloten om met SEP in zee te gaan. De belangrijkste redenen daarvoor waren de didactische borging van het aanbod, trainingen die zijn toegesneden op gemeenten, en de deskundige begeleiding vanuit SEP.” 

“Vanuit de didactiek leren kom je bijna nergens tegen; net als de uitleg bij de toetsen, als je een fout maakt én als je het goed doet. Het werken met een certificaat geeft de deelnemers bovendien vertrouwen.” Leren moet ook leuk zijn, vertelt Huub. “Alleen maar werken met droge kost is niet fijn. Er moet voldoende afwisseling in een training zitten. Ik vind dat SEP dat biedt. Dat krijg je terug van medewerkers.’

Concrete resultaten

“Binnen een paar maanden zaten we bij de leercirkel Informatieveiligheid op een resultaat van bijna 70%. We hebben het dan over een kleine 1200 medewerkers. Dat is heel erg hoog! In de tussentijd gaan we verder met de leercirkels, want dat is een continu verhaal.”

Veel medewerkers zijn na de verplichte onderdelen doorgegaan met leren. “Velen hebben het volledige aanbod afgerond. Ook de directie en de leiding zijn enthousiast over het aanbod en de inhoud.”

“Dat lijken simpele dingen maar daaraan zie je wel dat de organisatie stappen maakt.”

In de praktijk zien Huub en zijn collega’s duidelijke veranderingen. “Kijk naar informatieveiligheid. We merken dat medewerkers nu doordrongen zijn van het voorkómen van onveilige situaties. Als mensen nu van hun werkplek gaan, zijn hun schermen geblokkeerd. Dat lijken simpele dingen maar daaraan zie je wel dat de organisatie stappen maakt.” 

Domeinspecifiek ziet Venlo ook veranderingen. “Burgerzaken is zeer enthousiast. Mensen aan de balie doen gedegener hun werk omdat ze een hele stevige achtergrond hebben. En SEP werkt regelmatig de inhoud bij, zodat die blijft passen bij nieuwe situaties, regels en wetgeving. Zo blijven medewerkers bij. Zeker bij dit vakgebied heb je dat nodig. Anders kun je je werk niet goed genoeg doen.’

Voorbeeld SEPflix integriteit SEP

Toekomstproof

Met het oog op de toekomst denkt Venlo na over permanente educatie. Mogelijk krijgen de e-learnings een geldigheidstermijn, zodat kennis regelmatig opgefrist en bijgespijkerd wordt. Huub: “Dat is een verdienste van SEP, die haar e-learning up-to-date houdt in een voortdurend veranderend werkveld. Je krijgt gewoon weer iets anders voor je neus, waardoor je het zelfs leuk blijft vinden om modules te herhalen. Het is inderdaad de kracht van herhaling hier.”

Het is niet van: “Hier heb je de e-learnings en zoek het maar uit.” 

In het verlengde daarvan wil Venlo dan ook permanente educatiepunten gaan verlenen. Medewerkers moeten er dan een bepaald aantal halen ieder jaar. Het is een gewaagde stap, want binnen gemeenteland is dit nieuw. “Wij moeten het hoe en wat echt nog gaan uitvinden. We hebben alvast geluk met een leermanagementsysteem waarmee dat kan. Onder de streep gaat het erom dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.”

Uit de vele contactmomenten met SEP blijkt wel hoe belangrijk Venlo het partnerschap vindt. “We zijn heel blij met het aanbod, maar je hebt wel ook een partij nodig die met je meedenkt. Het is niet van: ‘Hier heb je de e-learnings en zoek het maar uit’.” Dat had ook niet gewerkt, want bij het opzetten van permanente educatie in je organisatie heb je echt ondersteuning nodig. Zonder SEP hadden wij het nooit gered. Je hebt toch iemand nodig die je de weg wijst.”