Alle blogs

Oproep Stichting Prokkel: maak verkiezingen Prokkelproof!

29 september 2022 Partnership
Prokkelproof verkiezingen

Wat is dat eigenlijk, Prokkelproof? Marian Geling, werkzaam als projectleider bij Stichting Prokkel, vertelt enthousiast over dit aanstekelijke fenomeen.

Als stichting Prokkel staan we voor het toegankelijk en meer inclusief maken van de samenleving voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand mét een licht verstandelijke beperking en iemand zónder. Door te prokkelen oftewel door elkaar te ontmoeten leer je elkaar beter kennen, ontdek je elkaars leefwereld en elkaars talenten. Een product of dienst Prokkelproof maken, betekent dus dat je inclusiever bent.

– Marian Geling

Een goed voorbeeld is de e-learning Verkiezingen. “In 2021 bedachten we dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking bij de verkiezingen best mee zouden kunnen werken als stembureauvrijwilliger. Dat maken we laagdrempelig mogelijk met Prokkelduo’s, dus mensen mét en zónder een verstandelijke beperking. Natuurlijk moesten beiden dan ook de voorbereidende training en toets doen. De 7 gemeenten die daaraan meededen waren heel enthousiast.

Het project was een succes en daarom konden we het in 2022 opschalen. Er waren veel vragen over de voorbereidende training. Omdat dat voor veel mensen best spannend en soms ook ingewikkeld was hebben we zelf een aantal online trainingen georganiseerd. Daardoor en door het soms samen te doen met hun maatje hebben veel deelnemers de toets gehaald. En waren er uiteindelijk in meer dan 130 gemeenten zo’n 200 Prokkelduo’s actief.

Maar onze ambitie ligt nog hoger, vertelt Geling.  Kan de training en de toets niet in eenvoudiger taal worden geschreven? Dan kunnen veel meer mensen vrijwilliger worden. Een wens die veel deelnemers ook op social media hebben gedeeld.

SEP en Stichting Prokkel samen aan de slag

SEP heeft die handschoen opgepakt. Jaarlijks leidt SEP ruim 30.000 van de 70.000 stembureauleden voor de verkiezingen op. Van Zeeland, algemeen directeur van SEP, reageerde direct enthousiast en het team van SEP ging aan de slag. Een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking kwam op bezoek bij SEP en samen met de redacteuren en vormgevers werd de e-learning doorgespit op toegankelijkheid. Het resultaat moest zijn: simpele, heldere taal én beeld. En vooral: inclusief.

Stempel prokkelproof

Marian Geling is trots op het resultaat en blij dat SEP de uitdaging is aangegaan. De e-learning van SEP is nu nóg toegankelijker, oftewel Prokkelproof. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt. Geling: “Hoe inclusiever we mensen met een licht verstandelijke beperking laten meedoen, des te beter. Hoe mooi is het dat ze op deze manier meedoen en van betekenis zijn in de samenleving. Dus wie het stempel Prokkelproof wil verdienen, kan met ons contact opnemen”, zegt ze uitdagend.

De vraag is: durft jouw gemeente de uitdaging aan met een of meerdere Prokkelduo’s bij de komende verkiezingen?