SEP | Nú subsidie op het iBewustzijntraject met leercirkel
18365
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18365,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Nú subsidie op leercirkel iBewustzijn/privacy

Het ministerie van SZW opent het vierde tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid van 25 t/m 29 juni 2018.
Dat betekent dat er tot €12.500,- bespaard kan worden op
de leercirkel iBewustzijn!
Lees hier wat de subsidie inhoudt, wat de leercirkel is en wat je hiervoor moet doen.

Nú subsidie op de leercirkel iBewustzijn

Besparen bal-02

Vergroot de duurzame inzetbaarheid van elke medewerker. Bevorder (informatie)veilig werken en ontwikkel een nieuwe leercultuur.
Informatieveilig werken, goed omgaan met persoonsgegevens, phishingmails herkennen, datalekken voorkomen: er wordt van iedere medewerker veel verwacht op het gebied van informatieveiligheid en privacy.
Maar niet altijd is duidelijk wat die verwachtingen zijn. Waar moet je precies op letten? Wat moet je doen als je een datalek vermoedt of hebt veroorzaakt? Moet ik mijn collega aanspreken op gevaarlijk gedrag?

Die onduidelijkheid kan werkstress met zich meebrengen. Met inzet van de leercirkel iBewustzijn en/of Privacy krijgt elke medewerker de kans mee te denken en zijn of haar awareness en kennis te vergroten over informatieveiligheid en privacy. Iedere medewerker en daarmee de organisatie als geheel wordt hierdoor sterker en in staat gesteld veiliger te werken.

Openstelling tijdvakken

U kunt de subsidie aanvragen in de volgende tijdvakken:

  • 25 t/m 29 juni 2018
  • 12 t/m 16 november 2018
  • 8 t/m 12 april 2019

Voor elk tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar.

Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats.

Leercirkel iBewustzijn
De leercirkel iBewustzijn is door SEP ontwikkeld en een beproefde aanpak gebleken. Met dit zorgvuldig samengestelde programma rond het thema informatieveiligheid en privacy worden medewerkers zich bewust van de risico’s rondom (informatie)veilig werken en informatiebewust handelen. De basis hiervan is een leercyclus. De leercirkel bevat de PDCA-cyclus van Deming (Plan-Do-Check-Act).

Verschillende leervormen en interventies worden ingezet: onder andere een meting en feedbackmoment, infographic, interactieve sessies voor verschillende doelgroepen, e-learning en kennistesten.

leercirkel

Wat kan de subsidie voor jouw gemeente betekenen?

De subsidie Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit twee doelen waaraan voldaan moet worden. Met de leercirkel iBewustzijn worden deze doelen bereikt.

Het bevorderen van gezond en veilig werken, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Met de leercirkel iBewustzijn krijgt iedere werknemer de kans op inzicht én kennis over verschillende aspecten van informatieveiligheid. Zo ontstaat er voor ieder individu en voor de organisatie als geheel meer zekerheid over hoe om te gaan met informatieveiligheid. Zowel binnen als buiten kantoor.

Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

Permanent leren is van belang om de veranderingen in de markt en in de samenleving te kunnen blijven volgen. Het thema iBewustzijn leent zich hier uitstekend voor! De leercirkel met zijn verschillende leervormen biedt de mogelijkheid deze te plannen, te herhalen en te beproeven.

Van aanvraag tot verantwoording:

het stappenplan

Interesse in een voordelige leercirkel en een permanente leercultuur binnen de organisatie?

SEP begeleidt graag van aanvraag tot verantwoording.

  1. Heeft je gemeente nog niet eerder subsidie aangevraagd? Zorg voor toegang tot het subsidieportaal. Lees hier hoe je dat doet.

  2. Dien samen met SEP de subsidieaanvraag in.

  3. Toezegging start subsidietraject vanuit Uitvoering van Beleid.

  4. Start van de projectperiode ‘leercirkel iBewustzijn‘ met SEP als extern adviseur.

  5. De eindverantwoording in samenwerking met SEP.

  6. Bij honorering tot € 12.500,- retour op de leercirkel!

bollen-06

Samen met SEP vraagt u de subsidie aan bij Uitvoering van Beleid van het Ministerie van SZW. Het ministerie beoordeelt de aanvragen en na maximaal 18 weken ontvangt u een besluit. 

Na toekenning van de subsidie start de projectperiode van 1 jaar waarbinnen het project ‘Leercirkel iBewustzijn’ uitgevoerd moet worden.  

Na afloop van de projectperiode dient u samen met SEP de eindverantwoording in. 

Benieuwd wat SEP voor u kan betekenen?