SEP | Privacytool - Software tools voor de (lokale) overheid
19358
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19358,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Privacytool 2.0

De Privacytool is de slimme oplossing voor de invoering van de AVG. De Privacytool 2.0 is vooringevuld met verwerkingsactiviteiten en verwerker voor de (lokale) overheid en ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen van de lokale overheid, Shared Service Centra (SSC) en Intergemeentelijke Sociale Diensten (ISD).
De Privacytool is op een slimme manier opgebouwd met een gezamenlijke kennisdatabase. Zo kunnen (lokale) overheden profiteren van de kennis van andere overheden.
Functionaliteiten

De Privacytool 2.0 bevat diverse functionaliteiten om het de (lokale) overheid zo eenvoudig mogelijk te maken.

Register van verwerkingen (privacyregister)

Inzageverzoeken van burgers

Datalekkenregister

Wizard-functie

Register van verwerkingen (privacyregister)

Het register van verwerkingen diverse specificaties, waaronder:

  • de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • categorieën van betrokkenen en van persoonsgegevens;
  • categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  • de rechtsgrondslagen ten grondslag aan een verwerking;
  • de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende gegevenscategorieën moeten worden gewist;
  • een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Inzageverzoeken van burgers

De AVG is gericht op het verbeteren van de rechtspositie van betrokkenen, in het geval van de (lokale) overheid: de burger. De burger kan nu gemakkelijker controleren wat er met zijn of haar persoonsgegevens wordt gedaan, door wie ze worden verwerkt en kan hierover een inzageverzoek doen. Deze inzageverzoeken worden geregistreerd en met behulp van de Privacytool 2.0 houdt u het op overzichtelijke wijze bij.

Datalekkenregister

Er zijn strenge eisen aan de registratie van datalekken sinds de komst van de AVG. Data-incidenten moeten worden geregistreerd en er moet worden onderzocht of het datalekken zijn. Met de documenten moet de AP kunnen controleren of aan de meldplicht is voldaan. Dit is mogelijk met de Privacytool 2.0.

Wizardfunctie

De (D)PIA-wizard is een praktische tool voor het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA). De (D)PIA’s zijn vooringevuld door vakinhoudelijke deskundigen. Met behulp van de Privacytool 2.0 kan de eigenaar van een verwerkingsactiviteit zélf de DPIA uitvoeren. De wizard is intuïtief en eenvoudig te vullen.

Meer informatie?