Privacy statement - SEP
117539
page-template-default,page,page-id-117539,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-12.1.1582105462,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Privacy statement

Inleiding
SEP B.V, streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website en van onze bijeenkomsten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. SEP houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Verwerking van persoonsgegevens

SEP legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u een overeenkomst heeft met SEP, deelneemt aan een training, beurs of congres, een abonnement neemt op een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SEP. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, (Naam, email, telefoon, functie en afdeling en zakelijk bezoekadres), transactiegegevens (o.a. offertes, facturen, checklists), socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

SEP gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van SEP op de hoogte te houden.


Bewaartermijnen

SEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens door ons zijn verzameld.


Verstrekking aan andere organisaties

SEP zal uw gegevens alleen verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan deelnemerslijst voor een klassikale training die door een andere partij wordt verzorgd. Toegang (met toestemming) tot het ISMS/privacytool van de klant ten behoeve van ondersteuning. Benodigde informatie van een order waarbij SEP contracthouder/tussenpersoon is. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een e-learning academie waarbij SEP de content levert, maar waarbij de academie door een derde partij wordt opgeleverd.


Uw rechten

Recht van verzet voor direct marketing
Wilt u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hier altijd voor uitschrijven. Dit kunt u ook doen bij ieder marketingbericht doen. U kunt makkelijk gebruikmaken van dit recht door de afmeldlink in de e-mail. U kunt dit ook telefonisch doen via telefoonnummer 024 3021010.

 

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken.
 • Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.
 • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  • U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn
  • Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens
  • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar ú heeft ze wel nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering)
  • Wanneer u bezwaar maakt

U kunt uw verzoek per e-mail of brief indienen. SEP reageert daarop binnen 4 weken.

Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.


Stuur uw brief naar:

hallo@sep.nl
of naar
SEP B.V.
Scherpenkampweg 53
6545 AL Nijmegen


Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Wilt u de persoonsgegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en die wij opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’. Wilt u uw persoonsgegevens die wij over u hebben, ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in op de hiervoor omschreven wijze.


Uw websitebezoek

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van SEP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SEP haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt SEP ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.


Gebruik van cookies door SEP

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Deze voorkeuren worden later weer opgevraagd als u de website opnieuw bezoekt. Deze website maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 

Functionele cookies
Cookies die nodig zijn om de site goed te kunnen bezoeken. Zo onthoudt uw computer de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

 

Cookies voor statistieken
SEP maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics voor web statistieken. Zo kijken we naar welke pagina’s (veel) worden bezocht en welke woorden bezoekers gebruiken bij het zoeken naar informatie op de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.


SEP en andere websites

Op de websites van SEP treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. SEP kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via:
hallo@sep.nl of bel naar 024 – 302 10 10

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

SEP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van SEP.