SEP | e-learning voor (lokale) overheidsinstanties
15227
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15227,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

E-Learning

SEP ontwikkelt e-learning, in samenwerking met gemeenten. Medewerkers verbreden en verdiepen hun kennis over verschillende onderwerpen op een zelfgekozen tijdstip en plaats, op een leuke en interactieve manier.
SEP gaat uit van permanent leren, waarbij zowel de persoonlijke als zakelijke ontwikkeling voorop staat.

Benieuwd welke digitale cursussen wij aanbieden? Dat ziet u hier.

gemeentebrede kennis
informatieveiligheid en privacy

Werken bij de gemeente

Deze cursus bestaat uit zeven modules die zeer uitgebreide kennis over de gemeente als geheel bevatten. U bent als ambtenaar onderdeel van de gemeente. Maar wat houdt dat precies in? Hoe werkt de gemeente en wat betekent dit voor u in uw rol als ambtenaar? Dit pakket met gemeentebrede kennis is een musthave voor elke ambtenaar! U zult met (meer) plezier uw werk binnen of voor een gemeente tegemoet treden!

Gemeentelijke financiën

Waar haalt een gemeente haar inkomsten vandaan? Op welke wijze verantwoordt zij haar kosten? Hoe ziet het huishoudboekje van de gemeente eruit? En hoe ziet een begroting of rekening van een gemeente eruit? Dit en nog veel meer komt aan bod in deze training gemeentefinanciën basis. Deze cursus bestaat uit 5 modules en is voor zowel ambtenaren, wethouders als raadsleden die meer inzicht willen krijgen in de gemeente en haar financiën.

Raadsinstrumenten

U heeft als gemeenteraadslid een grote invloed, maar ook een zware verantwoordelijkheid. Om deze rol goed te kunnen uitoefenen is het van belang dat u weet welke raadsinstrumenten u kunt inzetten en wanneer. Of u nu beleid van het college van burgemeester en wethouders wil controleren, invloed wil hebben op besluitvorming of kaders wil stellen voor beleid. Deze twee modules zullen u nader informeren over de raadsinstrumenten die er zijn en de manier waarop u die in kunt zetten.

Integriteit

Het lijkt simpel; een ambtenaar moet integer zijn en zich aan de regels houden. Maar wat is integriteit? En wie bepaalt dat? Wie maakt deze regels, wat zijn de regels en wie controleert die? In deze cursus, die bestaat uit twee modules, worden richtlijnen en voorbeelden gegeven en geeft basis voor verdere dialoog binnen uw organisatie.

iBewustzijn

iBewustzijn staat voor informatiebewustzijn. Waarom is iBewustzijn belangrijk? Hoe ga je om met onbekende bezoekers? Hoe kies je een sterk wachtwoord? Waar herken je een phishingmail aan? Mag je zomaar een openbare wifispot gebruiken met je werklaptop? Dit en nog veel meer wordt duidelijk met behulp van de e-learning iBewustzijn. Deze e-learning bestaat uit zes modules en is onderdeel van een compleet iBewustzijnpakket met nulmeting, kennistoetsen, e-learning en workshops voor de gemeenten.

Privacy

Met deze e-learning leert u in drie modules van alles over privacy en verwante onderwerpen. U komt meer te weten over het belang van privacy, de plaats van privacy in Nederlandse en internationale wetgeving en de inhoud van die wetgeving. Daarnaast leert u hoe u moet omgaan met privacygevoelige gegevens binnen uw eigen organisatie. Privacy is eigenlijk voor iedereen van belang, en speelt in bijna elke kwestie een rol.

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken is sinds 1 januari 2016 van kracht. Wat houdt deze meldplicht in? Voor wie geldt deze plicht? Wat betekent dat voor u als medewerker? Weet u wat een datalek is? En wanneer meldt u dit? In deze e-learning wordt ingegaan op de meldplicht datalekken voor de hele organisatie.

Identiteitsfraude

Deze e-learning bestaat uit 2 modules, die zijn opgebouwd van algemeen naar specifiek. Eerst volgt een introductie waarin deelnemers leren over de definitie van identiteitsfraude, waarbij enkele voorbeelden worden gegeven. Daarna wordt specifiek ingegaan op hun rol: hoe kan het worden voorkomen en wat doe je als je slachtoffer bent van ID-fraude?

Ransomware

Deze e-learning is onderdeel van het pakket iBewustzijn 2.0. Deze module begint met een algemene uitleg over ransomware, waarna steeds specifieker wordt ingegaan op wat mensen zelf kunnen doen om ransomware tegen te gaan. Bij de e-learning zijn een aantal quizzen toegevoegd om de kennis te testen over ransomware.

Google als een professional

Zoeken op het internet is niet zo moeilijk. Iets vinden is een andere zaak. De meeste mensen zoeken via Google door simpelweg wat woorden in te tikken, maar hebben geen idee van de extra (zoek)mogelijkheden waardoor u veel sneller vindt wat u nodig hebt met betere resultaten. Bovendien kunt u veel meer aan Google ‘vragen’ dan u denkt. Met een paar tips van deze cursus 'Googlet' ook u als een professional.

Social media

Tijdens deze e-learning maakt u kennis met een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar: de verandering van web 1.0 naar web 2.0 en de opkomst van social media. Tijdens deze training leert u wat web 2.0 en social media zijn en hoe u ze op een verstandige manier zakelijk kunt inzetten.

Office Word

Waarschijnlijk werkt u regelmatig met Word, maar gebruikt u het meer als een veredelde typemachine dan als een echte tekstverwerker. Wist u bijvoorbeeld dat u met de sneltoets Ctrl-Enter met een nieuwe pagina start, zonder dat daarbij tekst verspringt? In deze e-learning gaat u onder andere aan de slag met het invoeren en opmaken van teksten, het werken met afbeeldingen en alle overige opmaakmogelijkheden van Word. Uiteraard begint u met de structuur en indeling van Word. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Office Excel

Gebruikt u Excel vooral om cijfers weer te geven of reeksen te maken of heeft u helemaal nog nooit met Excel gewerkt? Zonde! Excel heeft namelijk legio mogelijkheden. Het is bij uitstek geschikt om cijfers en rekenformules te verwerken, maar ook om automatisch prachtige inzichtelijke grafieken te produceren, zodat u dit alles niet handmatig hoeft te doen! Met deze e-learning wordt u wegwijs in de meest gebruikte functies van Excel. Getallenreeksen, formules, functies en opmaak worden stap voor stap behandeld.

Rijbewijs

Deze module beschrijft welke soorten rijbewijzen er zijn en welke algemene voorwaarden gelden voor het verkrijgen van een rijbewijs. De informatie dient als een basis opleiding en is niet uitputtend. Er kunnen uitzonderingsgevallen zijn die zo zeldzaam of bijzonder zijn dat ze hier niet worden behandeld. De cursus is bestemd voor alle medewerkers van de afdeling burgerzaken. Er is geen speciale voorkennis vereist.

Omgaan met Wob-verzoeken

In deze e-learning wordt de Wet openbaarheid van bestuur behandeld. Hierin leert u wat de wet is, uit welke onderdelen de wet bestaat en hoe u zelf naar de wet kunt handelen.

Wet verbetering poortwachter

Iedereen is wel eens ziek, maar meldt u uzelf dan ook ziek? Dat is een vraag die veel mensen zichzelf stellen. In deze e-learning worden uw rechten en plichten behandeld die u hebt als u ziek bent, en daarnaast komt uw rol als werknemer en uw verantwoordelijkheid als werknemer aan bod.

Algemene wet bestuursrecht

Deze e-learning bestaat uit twee delen: het eerste deel is algemeen, het tweede deel gaat in op de praktijk. In het tweede deel worden casussen besproken waarin u de opgedane kennis uit het eerste deel in de praktijk kunt brengen.

Basisregistratie personen

Professioneel communiceren

In deze cursus wordt ingegaan op professioneel communiceren en leert u de basisvaardigheden die nodig zijn om professioneel te communiceren. U stelt uw eigen leerdoel op. Na het doorlopen van deze e-learning bent u voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.

Resultaatgericht werken

Na de cursus resultaatgericht werken kent u de voordelen hiervan en leert u hoe u in de praktijk resultaten kunt omschrijven en hoe u daar afspraken over maakt met alle betrokkenen. U heeft inzicht in situaties waarin u resultaatgericht handelen in uw eigen praktijk kunt toepassen. Na het doorlopen van deze e-learning bent u voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.

Veranderingen en weerstand

Deze cursus gaat over allerlei veranderingen die gemeenten doorvoeren, de manier waarop ze dat kunnen doen en de reactie van anderen (burgers, medewerkers, managers) op die veranderingen. Er worden 3 leerdoelen behandeld: U leert op verschillende manieren leren kijken naar veranderingen in en door organisaties. U leert hoe weerstand kan ontstaan en hoe U hiermee om kunt gaan. U stelt uw eigen leerdoel op: hierdoor bent u goed voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega.

Persoonlijke drijfveren

Uw drijfveren zeggen iets over uw motivatie, houding, voorkeur en waarden. Deze drijfveren zijn niet statisch maar kunnen veranderen als gevolg van tijd, ervaring en andere omstandigheden. Een drijfverenanalyse geeft u niet alleen een beter plaatje over wie u bent, maar geeft u (en anderen) ook meer inzichten in uzelf en anderen en een ‘handleiding’ over hoe om te gaan met andere personen en andere situaties.

Klantgericht handelen

In deze cursus behandelen we het thema klantgericht handelen. Met veel goede en foute voorbeelden. U leert de basisvaardigheden die nodig zijn om klantgericht te handelen en stelt uw eigen leerdoel op. Na deze e-learning bent u goed voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega.

Omgaan met agressief gedrag

In deze cursus wordt ingegaan op het herkennen van emoties, het omgaan met stress en het herkennen van verschillende vormen van agressief gedrag. U stelt uw eigen leerdoel op. Na deze e-learning bent u goed voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.

Voeding basiskennis

Zoveel voedingsmiddelen waar u elke dag uit kunt kiezen... Wat eet u wel, wat niet, waar kiest u voor (bijvoorbeeld op het werk)? Deze e-learning is ontwikkeld voor en met de ambtenaar in samenwerking met studenten Voeding en Dietetiëk. De cursus basiskennis Voeding is er om u te helpen gezonde keuzes te maken op het werk en u bewust te maken van uw automatische piloot.

Bewegen basiskennis

Hoeveel beweegt u, of anders gezegd: hoeveel zit u per dag? Deze e-learning is ontwikkeld voor en met de ambtenaar in samenwerking met studenten Voeding en Dietetiëk. De cursus basiskennis Beweging is er om u te helpen bewust te worden van het belang om te bewegen. Ook op het werk!

Samenwerken

Gemeenteraadsverkiezingen

De e-learning Gemeenteraadsverkiezingen is bedoeld voor alle stembureauleden: zowel voorzitters, tellers als reguliere stembureauleden. De e-learning bevat alle relevante informatie die stembureauleden moeten weten om hun rol goed te kunnen uitoefenen, en is in samenwerking met autoriteit Ruud Heemskerk van DePublieksZaak ontwikkeld. Na het volgen van de e-learning kunnen deelnemers oefenvragen en een toets maken.

Herindelingsverkiezingen

Referenda

Tweede Kamerverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Tips voor een heldere tekst

Wanneer is een tekst helder? Natuurlijk als deze gericht is op de doelgroep, een duidelijke kernboodschap bevat en een goede structuur heeft. Maar de ‘ouderwetse’ stijladviezen zorgen voor de grootste winst. Actief schrijven, korte zinnen, niet opblazen, moderne taal … In deze online module krijgt u stijltips waarmee u iedere tekst verbetert. Alle voorbeelden in de module komen uit teksten van gemeenten.

OR Basiskennis

Deze e-learning bestaat uit drie modules, die zijn opgebouwd van algemeen naar specifiek. Eerst komen de basisprincipes van de ondernemingsraad aan bod. Ook worden de verschillende procedures behandeld en rollen van de ondernemingsraad uitgelicht, en leren OR-leden welke verplichtingen en rechten zij hebben. Daarnaast komt het contact met de rest van de organisatie naar voren.

OR voor elke ambtenaar

Deze e-learning bestaat uit 1 module die een introductie geeft over de OR. Het is relevant voor álle ambtenaren: zij leren onder andere wat de ondernemingsraad doet, wat de werkwijze is en hoe zij als medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de OR en de organisatie.

Fysieke veiligheid

Hoe is de veiligheidsorganisatie van uw gemeente georganiseerd? Daar gaat deze e-learning over, die in samenwerking met BHV.nl is ontwikkeld. Het is belangrijk om te weten wat uw rol is binnen deze veiligheidsorganisatie. U leert wat u moet doen in geval van een noodsituatie.

Heeft u interesse in een e-learning op maat? Geen probleem.

Bij SEP is alles mogelijk.

Bent u enthousiast geworden van ons aanbod aan e-learning?

Vraag dan nu vrijblijvend een demo-account aan.